Fuyang Jinmu Arts And Crafts Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Fuyang Jinmu Arts And Crafts Co., Ltd.
Anhui, China
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
BSCI BSCI TUV Rheinland Wooden products 2015-12-07 ~ 2016-12-09
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Process wood integrated molding device ZL201310195175.8 Process wood integrated molding device INVENTION 2015-10-07 ~ 2023-05-23 Đã xác minh
Roofed Wicker Beach Chair ZL201520868301.6 Roofed Wicker Beach Chair UTILITY_MODEL 2016-03-30 ~ 2025-11-02 Đã xác minh
Wood face chamfering device ZL201310196685.7 Wood face chamfering device INVENTION 2016-03-16 ~ Đã xác minh
ZL201520873811.2 Couples beach chairs ottoman ZL201520873811.2 UTILITY_MODEL 2016-05-25 ~ 2025-11-01 Đã xác minh
KNEELING CHAIR ZL201630508759.0 KNEELING CHAIR APPEARANCE_DESIGN 2017-04-12 ~ 2026-10-18 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
JM WOODEN PRODUCTS 8036211 JM WOODEN PRODUCTS Gifts & Crafts>>Crafts>>Wood Crafts 2011-06-14 ~ 2021-06-13 Đã xác minh
JM 10103502 JM Gifts & Crafts>>Crafts>>Bamboo Crafts 2013-01-07 ~ 2023-01-06 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này